Van Ostadestraat // Amsterdam

Voor 21 appartementen en 3 bedrijfsruimten was renovatie noodzakelijk. Ze voldeden niet meer aan de huidige eisen met betrekking tot energie, brand en geluid. De woningen zijn geheel gestript, waarbij slechts de dragende constructie is behouden, alvorens alles weer opnieuw is opgebouwd. De grootste aanpassingen zijn doorgevoerd in de ontsluiting en de achtergevel.

Het aantal trappenhuizen is teruggebracht van 6 naar 4, door trappenhuizen op de woning scheidende as te plaatsen. De woningplattegronden zijn vervolgens aangepast aan de nieuwe ontsluiting en voorzien van thermische en geluidsisolatie. De achtergevel is opnieuw ontworpen en aan de buitenzijde voorzien van thermische isolatie met stucwerk, nieuwe kozijnen en balkons. Het geheel is in wit uitgevoerd om zoveel mogelijk licht te creëren in de vrij donkere binnentuin. De voorgevel is gerestaureerd, voorzien van thermische isolatie aan de binnenzijde en nieuwe kozijnen geheel ontworpen passend bij de klassieke gevel.