Herbestemming BijlmerBajes

Na intensief proces hebben de voor Carrégebouw PI Over-Amstel ingediend!