Elk project is uniek en bestaat uit maatwerk.
Dit vereist verder te denken dan de standaard oplossing.