De Omgevingswet

Omgevingswet
In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in de stad, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

banner omgevingswet620

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat er verandert

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de stad en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Amsterdam. Die regels staan nu nog in meer dan 450 bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Landelijk Omgevingsloket

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Participatie: meepraten over initiatieven

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen in de stad. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen in de stad. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarmee op weg te helpen is een participatiehandreiking opgesteld. Deze wordt gepubliceerd en in gebruik genomen zodra de Omgevingswet ingaat.

U wilt vóór 1 januari 2024 een aanvraag indienen of u hebt een lopende aanvraag

De Omgevingswet wordt niet toegepast op aanvragen die voor 1 januari 2024 zijn ingediend of op lopende aanvragen. Ook niet wanneer uw omgevingsvergunning pas na 1 januari 2024 onherroepelijk is. Uw aanvraag wordt beoordeeld en behandeld volgens de huidige wet- en regelgeving.

Is uw conceptaanvraag in 2023 goedgekeurd, maar dient u uw definitieve aanvraag in ná 1 januari 2024, dan wordt uw aanvraag beoordeeld onder de Omgevingswet.

U wilt na 1 januari 2024 een aanvraag indienen

Hoewel de Omgevingswet landelijk wordt ingevoerd zijn er bepaalde onderwerpen die per gemeente anders worden benaderd. Ook binnen de gemeente Amsterdam. Als u van plan bent om ná 1 januari 2024 een aanvraag in te dienen en u wilt weten wat er voor u verandert, dan kunt u contact zoeken met uw gemeente.

Meer informatie