omgevingsvergunning Thamerdal

De mbt van 55 woningen is binnen! Ook bewoners is ruim gehaald! Nu op weg naar de