Kerkplein  //  Hoorn

Door de centrische ligging van de kerk, is het mogelijk de doorgaande auto(!)route te verleggen naar de noordzijde. Hierdoor wordt een omsloten plein gecreëerd en wordt de kerk weer bij de stad betrokken. Om aan de kerkzijde invulling aan het plein te geven, komt er een laag volume voor; een horeca gelegenheid met terras, galerie, of dergelijks. Deze uitbreiding geeft het plein aan de kerkzijde tevens een menselijker schaal mee.
Als sanitaire extra voorziening wordt een verzinkbaar openbaar urinoir geplaatst.

Door de nieuwe doorgaande route aan de noordzijde, ontstaat er een open zichtlijn langs de kerk naar de bebouwing aan het aanwezige woonhof. Dit deel van het Kerkplein wordt daardoor óók meer bij de stad betrokken. Het doorgaande verkeer wordt getrakteerd met het zicht op etalages die hier in de plint worden aangebracht. Tevens bevinden zich hier een grote (dubbele) fietsenstalling.

Het hek tussen de (bewoners)kerktuin en het Kerkplein aan de achterzijde scheidt feitelijk geen functie; Het is slechts één groot parkeerterrein. Het hekwerk maakt plaats voor de nieuwe doorgaande route. Door hier een ondergronds mechanisch parkeersysteem te realiseren (ten minste de bewoners), is er ruimte voor nieuw elan met een groenperk aan het woonhof.

Vanuit de stad is het interieur van de kerk verre van zichtbaar. Door de begane grondvloer naar beneden te halen, kunnen de gevelopeningen in de plint door lopen tot op maaiveld. Daarnaast wordt het maaiveld onder de toren weer terug gelegd naar oorspronkelijk maaiveld niveau.
De looproute wordt teruggebracht onder de kerktoren, hierdoor treed de stad het gebouw weer binnen.