Van Ostadestraat
Amsterdam

Voor 21 appartementen en 3 bedrijfsruimten was renovatie noodzakelijk. Ze voldeden niet meer aan de huidige eisen met betrekking tot energie, brand en geluid. De woningen zijn geheel gestript, waarbij slechts de dragende constructie is behouden, alvorens alles weer opnieuw is opgebouwd. De grootste aanpassingen zijn doorgevoerd in de ontsluiting en de achtergevel.

Renovatie Van Ostadestraat