Monument

Van Ravesteyn

Amsterdam

Dit oorspronkelijk uit kantoor en woningen bestaande gebouw is in 1931-1932 gebouwd naar een ontwerp van de architect Sybold van Ravesteyn. Hij kreeg de opdracht van de N.V. Algemene Transport Onderneming (ATO). De woningen waren bedoeld voor werknemers van de ATO. Het gebouw was onderdeel van een transport- en vervoerscomplex dat verder bestond uit enkele garages en een paardenstal. Het flatgebouw grensde aan de zuidzijde direct aan de garage; op het dak van de garage was een groot halfrond balkon. Dit busstation is in 1983 gesloopt. Ook de garages zijn rond die tijd afgebroken. Aan het begin van de jaren 1980 onderging het flatgebouw een destructieve verbouwing.

S. van Ravesteyn is beter bekend van Diergaarde Blijdorp & het (voormalige) Rotterdam CS.